ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศผู้ชนะ