ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก