ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการแข่งขันกัฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ(Invitations) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง การจัดการแข่งขันกัฬาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ(Invitations) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเสื้อคณะอำนวยการจัดการแข่งขัน