ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวย