ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ฝึกกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษา