ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ