ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ( ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) กีฬามวยสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ