ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านกฏหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ 2562-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะ