ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจประเมินทรัพย์สินศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปีประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจประเมินทรัพย์สินฯ 700 ป