ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คกก.มว