ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและจัดทำแผ่นพับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563 – 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มแผน