ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาจัดการองค์ความรู้ (Knownledge Management) โดยสัมภาษณ์ถอดองค์ความรู้จากบุคลากร กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาจัดการอ