ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสรุปรายงานผลการดำำเนินการโครงการให้บริหารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างทำสรุปรายงานผลการดำเนิน