ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างหาอุปกรณ์ ของรางวัลในการการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอุปกรณ์