ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเกียรติบัตร และเกียรติบัตร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมแฟ้มปกไหมแท้ สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเมืองกีฬา (SPORT CITY)  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเกียรติบัตร และเกียรติบัตร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมแฟ้มปกไหมแท้ สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเมืองกีฬา (SPORT CITY)  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC300919-30092019094743