ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างหาอุปกรณ์ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างหาอุปกรณ์ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC300919-30092019094734