ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นทางการ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

4. ประกาศผุ้ชนะ