ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป้นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการ SAMART NATIONAL SPORTS PARK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป้นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการ SAMART NATIONAL SPORTS PARK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่

 30 กันยายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ