ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา ( T-Sports Channel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการช่อ