ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Sof