ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่อดูแลและต่อลิขสัทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซื้อค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Sof