ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Off-site Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา