ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่ิโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่ิโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจ้า