ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 1 คัน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประเภท