ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 5. ประกาศ