ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ในการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และบูรณาการแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเพอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ในการจัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และบูรณาการแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเพอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอาก