ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดงานประกาสเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะ