ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ) ให้ผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ) ให้ผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC261119-26112019151206