ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ) ให้กับคณะกรรมการ กกท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางไปสังเกตการณ์ฯ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ) ให้กับคณะกรรมการ กกท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางไปสังเกตการณ์ฯ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC281119-28112019163101