ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 เดือน ไปพลางก่อน โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ปี2563 (ครั้งที่ 2)