ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03122562 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.ลำปาง