ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ