ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ