ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษประชาสัมพันธ์เมืองกีฬา (Sports City) เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channal) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษประชาสัมพันธ์เมืองกีฬา (Sports City) เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channal) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ ผลิตและเผยแพร่เมืองกีฬา 30ส.ค.61