ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเรื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศวันที่

 30 กันยายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ