ประกาศผู้ชนะจ้างศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าและรูปแบบแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569(ค.ศ.2026) พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลความพร้อมในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระยะ 15 ปี

ประกาศผู้ชนะ