ประกาศผู้ชนะดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5. ประกาศ