ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Internet 77 จังหวัด ประจำปี 2563 เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง Internet 77 จังหวัด ประจำปี 2563 เฉพาะเจาะจง 08 ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเ