ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำของที่ระลึก วันสถาปนากีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 55 

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำของที่ระลึก วันสถาปนากีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 55 ประกาศยกเลิก