ประกาศยกเลิกการจ้างจัดมหกรรม Sports Expo เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งรายการ “ยะลามาราธอน 2562” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างจัดมหกรรม Sports Expo ยะล