ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดวอร์ม สปอร์ตฮีโร่