ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการเตรียมนักกีใาวอลเล่ย์บอลเจยาวชนเพื่อการเป้นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศยกเลิก โครงการเตรียมนักกีฬาวอลเลย์