ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศฯ สนามกีฬาจังหวัดสุโขท