ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ความเคลื่อนไหวของการกีฬาแห่งประเทศไทยและองค์กรกีฬา รวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ความเคลื่อนไหวของการกีฬาแห่งประเทศไทยและองค์กรกีฬา รวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. ประกาศยกเลิก