ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬฯ (งานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2

ประกาศ - ยกเลิกการประกวดราคาฯ กส.บึงกาฬ (ครั