ประกาศยกเลิกงานจ้างดำเนินการโครงการจัดทำหลักสูตรบุคคลากร กกท. ระดับ ๓ ๕ ๗ รองรับกิจกรรมแผนงานระดับชาติและนานาชาติพร้อมดำเนินการจัดอบรมและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานจ้างดำเนินการโครงการจัดทำหลักสูตรบุคคลากร กกท. ระดับ ๓ ๕ ๗ รองรับกิจกรรมแผนงานระดับชาติและนานาชาติพร้อมดำเนินการจัดอบรมและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกงานจ้างดำเนินการโครงการจัดทำหลักสูตร กกท.ระดับ 3 5 7