ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานกีฬามวยบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานกีฬามวยบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท โดยวิธีคัดเลือก DOC300919-30092019094748