ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21052562 ประกาศยกเลิก