ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. ประกาศยกเลิก