ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1) ประกาศยกเลิก Dopping